ADS BY VOICE

ލުއިތަކަކާއި އެކު ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލޮކްޑައުން ދަމަހައްޓައިފި

- 4 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން ލުއިތަކަކާއި އެކު ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދަމަހައްޓަން އެޗްޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު އެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގައި މެއި 28ވަނަ ދުވަހުގައި ނެރެފައިވާ އެންގުމުގައި ދެވިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ހާލަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި ޖޫން 15 އިން ފެށިގެން ލުއިތައް ދިނުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހިނދުން ފެށިގެން ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހާއި ނިޔަލަށް ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ވަނީ ނިންމާފަައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު