މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާއެކު ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ

- 3 months ago 0 - އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފަ އޮތް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ބާސާ ވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މަޔޯކާއާއި ދެކޮޅަށް އެޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗް ބާސާ ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި ވިދާލް ޖެހި ގޯލާއެކު ބާސާ ކުރި ހޯދިއިރު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އެޓީމުގެ ލީޑް ދެ ގޯލަށް ފުޅާކޮށްދިނީ މާޓިން ބްރެއިތްވޭއިޓް އެވެ.

މުޅި މެޗް ޑޮމިނޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބާސާގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހީ ބާސާގެ ފުލްބެކް ޖޯޑީ އަލްބާއެވެ. އަދި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގައި އެޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މެސީ އެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި 20 ވަނަ ގޯލެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިއީ ލީގުގައި އޭނާ 20 ގޯލް ޖެހި 12 ވަނަ ސީޒަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މެސީގެ ފަރާތުން މި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ބާސާގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ގޯލުގެ އެސިސްޓް ހަދާފައިވަނީވެސް އޭނާއެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމައި ދުރަށްދާން ޖެހުނު ލުއިސް ސައުރޭޒްވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މިނަތީޖާއާއެކު 28 މެޗުން ލިބުނު 61 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސާ އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އެއް މެޗް މަދުން ކުޅެ 56 ޕޮއިންޓާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ ދެވަނައިގައެވެ.

ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ މެޗުތަށް ކުޅެން ފައްޓާފައިވާއިރު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ވަނީ ދުރުނޫން މުސްތަގްބަލެއްގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދައިގެން މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން 10 ނޫނީ 15 އިންސައްތަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދައިގެން މެޗުތައް ކުޅެވުމަކީ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު