ޚަބަރު

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަސީލަތް އެބަހުރި: އަމީން

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިހާރުގެ ހާލަތަށް ވާވަރަށް ސިއްހީ ދާއިރާގައި ވަސީލަތްތައް އެބަހުރިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU