ޚަބަރު

ރައީސް ޞާލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައްދަލުވުމެއް!

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ކަމުގައިވާ މުލީއާގޭގައެވެ.މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވި...

0 11 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU