ADS BY VOICE

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން 55 އިންސައްތަ އިތުރު ޑާޓާ އެލަވަންސް ދިރާގުން ދެނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު މޯބައިލް ބޫސްޓަރ ތަކުން %55 އިތުރު އެލަވަންސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އެގޮތުން، ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް މިނީ ބޫސްޓަރ އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޫސްޓަރ ތައް 26 ޖުލައި އާއި 3 އޮގަސްޓް 2020 އާ ދެމެދު އެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިގެން %55 އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދިރާގުން އުންމީދު ކުރަނީ މި އިތުރު ޑޭޓާގެ ސަބަބުން ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއަށް ފޮނުވާ، މި ޗުއްޓީތެރޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ކުރުމަށް ލިބޭނެ އިތުރު ހިއްވަރަކާއި ލުއި ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު