ADS BY VOICE

އޮގަސްޓް މަހު ދުވާލަކު 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން އޮތް މިންވަރު އިތުރަށް ގޯސްވެ، އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދުވާލަކު 170 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތްކަމަށް ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ.ޝީނާ މޫސާއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ޝިނާ ވަނީ އެކަމަނާއާއި ޓީމުން ތައްޔާރުކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ޕްރޮޖެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 13784 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބަލީގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މިފެށޭ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެގޮތުން އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 170 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެދާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރައްވާފައެވެ. މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 2373 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިދާނެކަމަށް ޑރ.ޝީނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 16 މީހަކު އެނދުމަތިކުރެވޭނެއިރު، މި އަދަދު ޖުމްލަކޮށް 475 އަށް އަރާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮގަސްޓް މަހު 47 މީހަކު އައިސީޔުގައި އޮތުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށްވެސް ޑރ.ޝީނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑރ.ޝީނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރެވުނަސް، އޭގެ އަސަރު މިހާރުން މިހާރަށް ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ އަސަރު ފެންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކޮންމެ ފަރާތްތަކުންވެސް ބައްދަލުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަަދަދު މަދުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ފެންވަރު އޮންލައިން

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު