ADS BY PIZZA KITCHEN

ރޮބޯމޭން ސްޓޭ އެޓް ހޯމް ޗެލެންޖްގެ ވަނަތައް މިއަދު ހޮވާނެ!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ކުޑަކުދިން ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުން މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ރޮބޯމޭން ތައާރަފްކުރި ސްޓޭ އެޓް ހޯމް ޗެލެންޖްގެ ވަނަތައް މިއަދު ހޮވާނެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ޗެލެންޖްގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 19:00 ގައި ރޮބޯމޭންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެގޮތުން މި ޗެލެންޖްގެ ލަކީ ޑްރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އެލް މޯބައިލްއިން ހުށައަޅާފައިވާ 128 ޖީބީގެ އައިޕެޑެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެންމެ މަގުބޫލު ޕޯސްޓަށް ސަޚާ ފޮޓޯގްރަފީގެ 3000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފޮޓޯ ޝޫޓެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހެޕީ މާކެޓްގެ ގިފްޓް ޕެކްއަކާއި ރޮބޯމޭން ޕިން ބެޖެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޗެލެންޖް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އެއިޓް ކިއުބްޑް އަދި ވޮއިސްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. މި ޗެލެންޖްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކުދިން ހާސްކަމުން ދުރުކޮށް، ބޭރަށް ނުދެވުނަސް ގޭތެރޭގައި ތިބެެގެން ހެލި ފެލިވެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު