ADS BY VOICE

ނިއު އެރައިވަލްސް އާއެކު ކަލިމެރާ އޮންލައިން ޢީދު ސޭލް ފަށައިފި

- 1 week ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

އޮންލައިން ފިހާރަ ކަލިމެރާ އިން އަޟްހާ ޢީދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޢީދު ހެދުން ގޭގައި ތިބެގެން ގަނެވޭނެ ސޭލްއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ކަލިމެރާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ފުރާވަރު އުމުރުން ފަށައިގެން އެކި އުމުރުފުރައިގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ޓޮޕް، ހަރުވާޅު، ހޫޑީ އަދި ޓީޝާޓް ފަދަ އައިޓަމް ވަގުތުން ގަނެލަން ލިބޭނެއެވެ.

ކަލިމެރާގެ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ތަކެއްޗައް އޯޑަރު މިހާރު ނަގަމުން ދާއިރު ޑެލިވަރީ މެންދުރާއި ރޭނގަޑުކުރެވެމުން ދާނެކަމަށް ކަލިމެރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

"ޢީދަށް މުޅުން އާ ސްޓޮކްއެއް މިއަދު މި ނެރުނީ. މިފަހަރު ކަސްޓަމަރުން ގެ ކޮމެންޓަށް ބަލައި އެކްސް ލާޖް އަދި ލާޖް ގިނަކޮށްފައި ވާނެ. ބުރުގާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަތްދިގު ޓޮޕް ހިމެނޭނެ." ކަލިމެރާ އޮފިޝަލް ވޮއިސް އަށް ކިޔައިދިނެވެ.

ޑެލިވަރީ ކުރަމުން ގެންދަނީ ޑީޓުޑީ ޑެލިވަރީ ސާރވިސް ނަމަކަށް ކިޔާ އޮންލައިން ފިހާރަތަކަށް ޑެލިވަރީ ހިދުމަތްދެމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ.

ކަލިމެރާ އަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އޮންލައިން ފިހާރައެކެވެ. ކަލިމެރާއިން ވަނީ އެ ފިހާރައަށް 2 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެންވެސް ބޮޑު ސޭލްއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 


Kalimera Instagram 

0%

0%

100%

2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު