ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މީހާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުމަށް ރިލީޒް ސާމްޕަލް ނެގުމުންނެވެ. މިކަން ވަނީ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މީޑިޔާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު