ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމަށް ޑރ.މައުސޫމް އައްޔަންކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުސްވެފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް ޑރ.އަބްދުﷲ  މައުސޫމް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑރ.މައުސޫމް މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެބޭފުޅާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމުގައެވެ.

ޑރ.މައުސޫމަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމާއި އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބާމިންގހަމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޑޮކްރޭޓް އޮފް ފިލޮސޯފީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޑރ.މައުސޫމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަންވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ އެމަގާމު ހުސްކޮށް އޮންނަތާ މަހެއްވީ ފަހުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން ދުރުކުރެވުނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާއި އެކު މިއަދާއި ހަމައަށް އެ މިނިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު