ADS BY VATHIYARA

އެއްވެސް މީޑިއާއެއް އުވާލަން ބުނުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއްނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެއްވެސް މީޑިއާއެއް އުވާލަން ބުނުމަކީ އެދެވޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މީޑިއާއެއް އުވާލަން ބުނުމަކީ އެދެވޭ ގޮތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން ރުޅިވެރިކަމާ، ހަސަދައާ، ނަފްރަތާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަކީ އެކަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެފަދަ މީޑިއާތައް އަޑުނޭހުމަށާއި ގަބޫލުނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ދާދިފަހުން ޗެނަލް13އިން ދެއްކި ލައިވް ޕްެރޮގްރާމަކަށް ގުޅި ފަރާތަކުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގައިގައި އަލިފާން ޖައްސަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ވީޑިއޯ ކްލިޕް ވައިރަލްވި ފަހުން އެކަމަށް އެ ޗެނަލުން މައާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް، ގިނަބަޔަކު ދަނީ ޗެނަލް13 އާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދެމުންނެވެ.

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ތިހެންބުނަން އެންމެ ރަނގަޅުމީހާތީ!!! ދިމިގުރާތީގެ ޅިޔަންބެ ޕްރަދާންމަންތިރީޖީ.

ހަބަރު