ADS BY VATHIYARA

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އާސެނަލް ކުއާޓާއަށް

- 4 weeks ago 0 - އަމީން

ކަރަބާއޯ ކަޕްގައި ލިވަޕޫލް އަދި އާސެނަލް ވާދަކުރި މެޗް އާސެނަލް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ޕެނަލްޓީ އިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު މި މެޗުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ގިނަ ހަމަލާ އުފައްދާފައިވަނީ ލިވަޕޫލްއެވެ. ދެޓީމުންވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް އެޓީމުގެ އަސްލު ކުޅުން ދެއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޕެނަލްޓީން އާސެނަލް ކުރި ހޯދީ 5-4 ކުންނެވެ.

މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ލިވަޕޫލްގެ މެނޭޖަރ ކްލޮޕް ބުނީ މިއީ 90 މިނެޓް ތެރޭ ލިވަޕޫލްއިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމަށެވެ. ޓީމުގެ ކުޅުމައި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހެއެކޭ ނުބުނާން ކަމަށައި ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަކީ ފާޑެއްގެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުެނެފައެވެ.

ލީގުގައި މިދެޓީމް އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-1 ކުން ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ރޭ ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ކުރި ލިބުމުން ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރި އާސެނަލްގެ ހެޑް ކޯޗް އާޓޭޓާ ބުނީ އާސެނަލް ދެއްކި ކުޅުމާ ދޭތެރޭ އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާވަނީ އެޓީމުގެ ކީޕަރު މި މެޗުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމަށް ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ.

ލިވަޕޫލްއަކީ މޮޅު ޓީމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން އާޓޭޓާ ބުނީ އާސެނަލްގެ އަމާޒަކީ ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި އެ ފެންވަރަށް ވާސިލުވުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުެނެފައެވެ.  

މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އާސެނަލް ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު