ADS BY VATHIYARA

277 ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނަށްފަހު 277 ވަކީލަކު، ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ވާޗުއަލްކޮށް މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަކީލުންނަށް ހުވާލައިދެއްވާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ވަކީލުން މަގާމުގެ ހުވާކުރުމަށްޓަކައި ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހުނެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔަވައިދެނީ މޯލްޑިވިއަން ލީގަލް ސިސްޓަމް، ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖާ، ސިވިލް ޕްރޮސީޖާ، ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް އަދި ޑްރާފްޓިންގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަސް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. މިއީ މި ތަމްރީން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކެވެ.

މިއަދު ހުވާކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ބާ އިމްތިހާނެއްގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު