ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުނު އިރު ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް ގޮތެއް ނުނިންމުނު!

- 1 week ago 4 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ތާރީޚެއް އަދިވެސް ނުނިންމާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިސްމާއިލް އަފްރާހު "ވޮއިސް" އަށް ވިދާޅުވީ، ސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވި ލަސްވާ ސަބަބު ބަލާފަ ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ލޮނުޒިޔާރްތަކޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރި "ލޮނުޒިޔާރްތަ ޕާކު" ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިއްޔެވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވި ލަސްވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލް ސަޢުދުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ބިނާ ކޮށްފައިވާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއާއި ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޖުމްލަ 4000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މިސްކިތުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި 4 ކްލާސް ރޫމާއި 5 ސެމިނާ ރޫމުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީއެއް ވަނީ ގާއިމު ކޮށްފައެވެ. 4 ވަނަ ފަންގިފިލާއަކީ ސެމިނާ ތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމަށް ޚާއްސަ އޮޑިޓޯރިއަމެކެވެ. މިސްކިތުގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވަނީ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހޯލެއްގެ ގޮތަށެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލް ސަޢުދުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ބިނާ ކޮށްފައިވާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ތުރުކީވިލާތުގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަލްކޭ-ޓަރމެކްސްއިންނެވެ.

66%

0%

33%

ADS BY COCA COLA
4 ކޮމެންޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓރީއާ މަތިކުރެވިފަ ވާކަމެއް އެތަނަށް ނޭނގުނީމަ ދެން ލަދުން ބޯހަލާކު

މީހުން ވާވެއްދުން ނޫން ކަމެއް ވޮއިސް އަކަށް ނުކުރެވޭނެ

މިސްކިއް ނުހުޅުވި ލަސްވަނީ އިސްލާމްދީނާ މިއަދުގެ ސަރުކާރާ ދުސްމަން ކަމެއް އޮތުމުނއ

ހަބަރު