ADS BY PIZZA KITCHEN

ޝުޖާއު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ބޭއްވި ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ އެއްވުން އިންތިޒާމު ކުރި މައްސަލައިގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން "ބަޑި ބުރާސްފަތި" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އޮފީސް ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެ އެއްވުން އިންތިޒާމު ކުރި މައްސަލައިގައި ޝުޖާއު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު14:30 އަށެވެ.

ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ޝުޖާއު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ފަހުން އެނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

އެއްވުމާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުން ނުބޭއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވަނިކޮށް އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އެ އެއްވުމުގައި މާސްކް އެޅުމާއި ގައިދުރުވުމުގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އޭނާ ކުރެއްވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި އެއްވުމަކީ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން 'ބަޑި ބުރާސްފަތި'ގެ ނަމުގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ނުދިނުމުން ބެއްވި އެއްވުމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު