ADS BY PIZZA KITCHEN

ގދ ތިނަދޫ އިން ކޮޥިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 އަށް ގދ.ތިނަދޫ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަމްޖަދު "ވޮއިސް" އަށް ވިދާޅުވީ، ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަވެ ސާމްޕަލް ނެގުމުން ކަމަށްވެސް އަމްޖަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު