ADS BY INTERNATIONAL AID

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން "މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ؟"ގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އޮފީސް ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ވޮއިސްއަށް ވަނީ މަޢުލޫ ލިބިފައެވެ. މިފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް އެސްއޯ ޔުނީފޯމް އަދި ބްލޫސްގައި ތިބި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްއިން މި މުޒާހަރާ ބާއްވަމުންދަނީ އެކަން ނުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިހުނަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށައެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފުލުހުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު