ADS BY INTERNATIONAL AID

މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގެ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި އަލަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމްގެ އިތުރުން ސްލައިޑް އާންމުން ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑައިވިންގ ޕްލެޓްފޯމް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ޑައިވްކުރަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑައިވް ކުރުމަށް ޕްލެޓްފޯމްއެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ

އަދި އާންމުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވޯޓަރ ސްލައިޑެއްވެސް ޓްރެކްގައި ވަނީ ހަދާފައެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ނެންގެވުމުގެ މަތިން މާލޭގެ ފަތާ ސަރަޙައްދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު