ADS BY INTERNATIONAL AID

ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނެ ދިވެހީން ތަމްރީނު ކުރާތާ 11 އަހަރު: އުމަރު

- 3 weeks ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނެ ދިވެހީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ 11 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އުމަރު ނަސީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނެ ދިވެހީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބުނެ، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު، އެމްއެންޑީއެފްއާއި ހަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ.

ދިވެހި ނޭޝަނަލް އެކްްޝަން (ޑީއެންއޭ)ގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ އުމަރު ވިދާޅުވީ، އެ ހަބަރު ޝާއިޢު ކުރިތާވެސް 14 މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ދިވެހި ޕައިލެޓުން ތަމްރީން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ދިފާޢީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވަނީ، ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމުގެ ގާބިލުކަން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމުގައި އެޤައުމުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުން އަންނައިރު، ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން، ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ދިވެހީންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެހީއެއް ކަމުގައެވެ.

0%

50%

50%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު