ADS BY INTERNATIONAL AID

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި އެމްޑީޕީގެ ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެމްޑީޕީގެ ހުޅުމާލޭ ޖަގަހައިގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ސައިކަލް ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު، އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ ކުރިމަތިންނެވެ.

މި ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރީނދޫ ކުލައިގެ ހެދުމެއް ބޭނުންކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ހުޅުމާލެ ޖަގަހައިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭގެ ކައުންސިލަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިޒްނާ ޒަރީރެވެ. ރިޒްނާގެ ކެމްޕެއިންގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: ޓްވިޓަރ

66%

0%

33%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު