ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދެވޭނީ މުޢިއްޒުއަށް: ހައިދަރު

- 1 week ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދެވޭނެ ބޭފުޅަކީ، މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ، ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ކަަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޢަލީ ހައިދަރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހައިދަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

"މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކާރު، އަދި މާލެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދެވޭނެ ކެނޑިޑޭޓަކީ މުޢިއްޒު" ހައިދަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައިދަރުގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަތުމާއިއެކު އެކަމާ އުފާކުރައްވައި، ޑރ.މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، އޭނާއަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ. ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ހައިދަރުގެ އިތުރުން، އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވައިފައެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު