ADS BY INTERNATIONAL AID

މަލީޙުގެ ނަޒަރުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ޕީޕީއެމްއިން، ސަބަބުތައް މިއޮތީ!

- 6 days ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި މިފަހަރު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)އިން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބުތައް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މަލީޙު މި ސަބަބުތައް ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ 11 އަހަރު އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމުންވެސް ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައި ނުވުމެވެ.

"2.ވެރިކަމާ މަޖިލިސް ދިނީމަ ބަހަނާ ދައްކާތީ" އޭނާގެ ޓްވީޓުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން "ވިއްކަން" މިފަހަރު އުނދަގޫވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަކީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުން އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕު ހޭލައްވާލާނެ އިންތިޚާބެއް ކަމަށްވެސް މަލީޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވަނީ އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވަނީ، ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު