ADS BY PIZZA KITCHEN

އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކުން ޔޫރަޕިއަން ސުޕަރ ލީގުން ވަކިވާން ނިންމައިފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަކުން އިސްވެ އޮވެ ފެށުމަށް ރާވަމުންދިޔަ ޔޫރަޕިއަން ސުޕަރ ލީގްގައި ބައިވެރިވާން ނިންމި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހުރިހާ ކްލަބްތަކަކުންވެސް އެ މުބާރާތުން ވަކިވާން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒްގެ ޗެއާމަންކަމުގައި ހިންގަން ރޭވި މި ލީގްގެ ވާހަކަ ކްލަބްތަކުން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން ފުޓްބޯޅައިގެ ފޭނުންނާއި ފީފާ އަދި ޔުއެފާ ފަދަ ފުޓްބޯޅައިގެ ޖަމާޢަތްތަކުންވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޔުއެފާ އަދި ފީފާއިން ވަނީ މި ލީގްގައި ބައިވެރިވާ ކްލަބްތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް، އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެފަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ.

މި ލީގާއި ދެކޮޅަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސަންޑަރ ސެފްރިން ވަނީ ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާ ކައިރީގައި "ހަރުފަތަކެއް" އުޅޭކަން ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ސުޕަރ ލީގާއި މެދު ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އޭގެ ފޯމެޓެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ 20 ޓީމު ހިމެނިގެން ކުޅޭ މި ލީގް އުފެއްދުމުގައި އުޅޭ 15 ޓީމު ދުވަހަކުވެސް ރެލިގޭޓް ނުވުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ލީގާއި މެދު ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ދުނިޔޭގެ ގިނަބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ލީގްގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކްލަބްތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ކްލަބްތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންވަނީ މީސް މީޑިޔާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ އިތުރުން، ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ބޭރުގައިވެސް ބެނާ ދަމައި ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިއާއި އެކު އެ ހުރިހާ ކްލަބަކުން ވަނީ އާޚިރުގައި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަރ ލީގުން ވަކިވާން ނިންމާފައެވެ. އެއީ އާސެނަލް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ، ޗެލްސީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލެވެ.

މިއާއި އެކު ދެން ސުޕަރ ލީގްގައި ތިބޭނީ ސްޕެއިން އަދި އިޓަލީން ބައިވެރިވި ޓީމުތަކެވެ. މިއާއި އެކު މި ލީގްގެ ޚިޔާލު ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރެވި، އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު