ADS BY PIZZA KITCHEN

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ޑރ.ވަހީދުގެ ފާޑުކިޔުން!

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

އިސްރާއީލުން ފަލަޞްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރައީސް ވަޙީދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ފަލަސްތީނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާއިން ހިތްވަރު ދެމުން ދާއިރު ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއަށް އޮވެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ދަނީ އިސްރާއީލްގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ދިފާޢު ކުރަމުންނެވެ. އިސްރާއީލުން ފަލަޞްޠީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ދިފާޢުކޮށް، އދ. ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤައުމަކުން އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން އުޅެފިނަމަ އެމެރިކާއިން އެ ދޭތެރެއަށް ވަދެ އެކަމެއް ހުއްޓުވައެވެ.

އެމެރިކާއިން އަބަދުވެސް ބުނަމުންދަނީ އެމެރިކާއިން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި، އިސްރާއީލާއި ފަލަޞްޠީނުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުން ވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އިރުމަތީ ޤުދުސަކީ އިޒްރޭލްގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު