ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ވެން ޑަ ބީކް އަށް ޔޫރޯ ގެއްލިއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯ ފެށެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ނެދަލޭންޑްސް ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރ ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް އަށް އަނިޔާގެ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މުބާރާތް ފަށާއިރު، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ނެދަލޭންޑްސް އެފްއޭ އިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ސްކޮޑުގައި ހިމެނުމަށް ކަމަށެވެ.

ވެން ޑަ ބީކް ވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވުލްވްސް އާއި ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު އެންމެ ފަހު މެޗު ފުލްކޮށް ކުޅެފައެވެ. އަދި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ވިޔަރެއާލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެން ޑަ ބީކް އިނީ ބެންޗުގައެވެ.

އަޔެކްސް އިން 34 މިލިއަން ޕައުންޑަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އަދި މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް އޭނާއަކީ އަަދިވެސް ނެދަލޭންޑްސް ޤައުމީ ޓީމަށް މުހިންމު ކުުޅުންތެރިއެކެވެ. އެކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ވާހަކަތަކުން ސާބިތުވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ނެދަލޭންޑްސް ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ސީގައެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިން އާއި އޮސްޓްރިއާ އާއި ނޯތް މެސެޑޯނިއާ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު