ADS BY PIZZA KITCHEN

ދަގަނޑޭއާ ތޮއްޕޭ ގައުމީ ޓީމާއި ގުޅިއްޖެ

- 2 weeks ago 1 - މުހައްމަދު ޝާން

ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެ ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ޢަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕޭ) ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ގުޅިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދެ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓީނުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިން އެނބުރި ޓީމާއި ގުޅުނީ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނަށް ފަހު އެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިން ޓީމާއި ގުޅުމާއެކު އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ގައުމީ ޓީމު ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޗައިނާ މެޗާއެކު މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފިލިޕީންސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައިވެސް މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މިއީ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ. ދަގަނޑޭ ހުރުމަކީ މުޅި ޓީމަށްވެސް ލިބޭ ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާގައި ކޮލިފިކޭޝަނުގެ މެޗުތައް ބާއްވަން އޮތް އިރު އެ ޤައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ދަގަނޑޭ ފައްސިވީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެމަހުގެ 29 ގައެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ އިތުރުން ޢަލީ ޝާމިސް (ތޮޮއްޕޭ) ވެސް ފައްސިވުމުން ދެ ކުޅުންތެރިން ވަކިން އައިސޮލޭޓުކުރި އެވެ. މެޗުތައް އެންމެފަހުން ކުޅެން ނިންމީ ދުބާއިގައެވެ.

މާލޭގެ ހޮޓެލް ޖެންގައި ޓީމު ކޭމްޕުކުރި އިރު ދަގަނޑޭ ވަނީ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޓީމާއި ވަކިވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ދަށުން އައިސޮލޭޓުވުމަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ނައްސިވިކަން ކަށަަވަރުކުރުމަށްފަހު ޓީމާއެކު ދަތުރުކޮށްފައެވެ

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ކަލޭމެން މިކަހަލަ ހަބަރު ލިޔެ ބަލަ

ހަބަރު