ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ސާމްޕަލް ނެގުން ލަސްވެ މާލޭ ޖަލުން 111 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ސާމްޕަލް ނެގުން ލަސްވެ މާލޭ ޖަލުން 111 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، މިއަދާ ހަމައަށް ބަލާލާއިރު މާލޭ ޖަލުގައި 111 އެކްޓިވް ކޭސް މިވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އައްސޭރި ޖަލުގައި މިވަގުތު 75 އެކްޓިވް ކޭސްއެއް އެބައުޅޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިޔާ ޝިއުނާ ވަނީ ޖަލުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޖަލުގައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭކަމަށް މަބުރޫކު ވިދާޅުވިނަމަވެސް، އެކަން ފަހުން ރަނގަޅުކުރެވި، ސާމްޕަލް ނެގޭނެގޮތާއި، ޑޮކްޓަރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މަބުރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ސާމްޕަލްތައް ނެގުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ހާލަތު ގޯސް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު މާލޭ ޖަލުން އެކަނި 111 ޤައިދީއަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ ތެރެއިން މިވަގުތު 125 ފަރާތެއް އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަރެކްޝަނުން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖަލުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ގައިދީންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ އޮފިސަރުން ތިބޭނީ ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ކަމަށްވެސް މަބްރޫކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަލުގައި ތިއްބަވާ އެއްވެސް އޮފިސަރަކު ބަލީގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެވަގުތުން ފެށިގެން މަސައްކަތުން އެކަހެރިކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް މަބުރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު