ADS BY PIZZA KITCHEN

އޮލިމްޕިކްސް: ފުޓްބޯޅައިން އާޖެންޓީނާ، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނު ކަޓައިފި

- 1 month ago 9 - މުހައްމަދު ޝާން

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގެ ފުޓުބޯޅަ އިވެންޓުން ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަނުގެ އިތުރުން އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ގައުމީ 23 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްދާ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިޔަ ޓީމުތައް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. 

ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިޔަ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓީމުތަކަކީ ސްޕެއިން އަދި ބްރެޒިލް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލުން ބްރެޒިލް ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ސްޕެއިން ކުއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ އާޖެންޓީނާއާއި 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްގެންނެވެ.

ކުއާޓާފައިނަލުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 31 ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ އިން ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިޔައީ ޖަޕާނާއި މެކްސިކޯއެވެ. ގްރޫޕް ބީގައި ސައުތު ކޮރެއާ އާއި ނިއުޒިލޭންޑް ދަތުރުކުރި އިރު ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ކުއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ސްޕެއިން އަދި މިސްރު އެވެ. ގްރޫޕް ޑީ އިން ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިޔައީ ބްރެޒިލް އަދި އައިވަރީ ކޯސްޓް އެވެ.

މުބާރާތުން ކެޓި ވަރުގަދަ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އާޖެންޓީނާ ލައްވާލީ ގްރޫޕް ސީގެ ތިންވަނައިގައެވެ. މީގެއިތުރުން ޖަރުމަނު ކެޓީ ގްރޫޕް ޑީގެ ތިންވަނައިގައި ހިމެނިގެންނެވެ. އަދި ފްރާންސް ކަޓާފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގެ ތިންވަނައިގައި ހިމެނިގެންނެވެ.

ކުއާޓާފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސްޕެއިން އާއި އައިވަރީ ކޯސްޓް އެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ޖަޕާނއި ނިއުޒިލޭންޑް ބައްދަލުކުރާ އިރު ތިންވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލް އާއި މިސްރު އެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މެކްސިކޯ އާއި ސައުތު ކޮރެއާާ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
9 ކޮމެންޓް

ހަބަރު