ADS BY COCA COLA

ރާއްޖެ އަދި އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއާއި ދެމެދު ދިފާއީ ދާއިރާއިން ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯރ އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސެކިއުރޓީ އެފެއާރޒް ރެންޑަލް ޝްރައިވަރ އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކުގައި ދެގައުމުގެ ދޭދޭ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރު، މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އެލައިނާ ބީ. ޓެޕްލިޒް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާޙިދުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އަހުމަދު ޚަލީލް އާއި، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ޣަފޫރު މުހައްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު