އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޒްލީނާގެ އާއިލާގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ: މުއާ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިފަހަކަށް އައިސް މީސް މީޑިޔާާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަށް ވާނީ ދިވެހި ފިލްމް ލީނާގެ ވާހަކައެވެ. މަޝްހޫރު އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ މި ފިލްމް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގިނަަބަޔަކު ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އެއީ މިފިލްމް ހަދަނީ އަޒްލީނާގެ އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ހ ފިލްމްގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) ހުރީ ދޫދޭ ވިސްނުމެއްގައެއް ނޫނެވެ.

މުނިފޫހިފިލުމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ދޯ" އަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި މުއާ ބުނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ފިލްމް ހަދާއިރު އަޒްލީނާގެ އާއިލާގެ ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ ހަގީީގީ ހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމަކަށް ވާތީއެވެ.

އަދި މުއާ ވަނީ އެ އާއިލާއާއި މުއާއާއި ދެމެދު އެއްވެސް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަަމަވެސް އަޒްލީނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަޒްލީނާއަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ ކުއްޖެއްކަމަށްވާ އައިފާާ ޝަރީފް ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލީނާ ފިލްމަކީ އަޒްލީނާގެ މަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފިލްމެއް ނޫންކަމަށް ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި އަދި ފިލްމްގެ ޑިރެކްޓަރ މުއާއާއި އާއިލާއާއި މެދު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދީފައެއް ނުވާނެ"، އައިފާ ބުންޏެވެ.

އައިފާ އިތުރަށް ބުނީ އެ ފިލްމްގެ ޑިރެކްޓަރ މުއާ އަކީ ބުނާ ބަހުގައި ހިފަހައްޓާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި އެގޮތުން އެ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށްވެސް އާއިލާގެ ކިބައިން ވައުދުވި ކަމަށެވެ. އަދި އަޒްލީނާގެ އާއިލާއާއި އެކު އަންޑަސްޓޭންޑިންްގްެއެއް ވާކަަމަށްބުނެ ހަދަނީ ދޮގެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ލީނާގެ ޓިކެޓްތައް މިހާރު ދަނީ އޮލިމްޕަހުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. 

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި