ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަޖިލިސް19: ދަނގެތީ ދާއިރާއަށް ކާނަލް ނާޒިމް ހޮވިއްޖެ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔަޑް އަހުމަދު ނާޒިމް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ނާޒިމް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު