ADS BY VOICE

މަޖިލިސް19: ދަނގެތީ ދާއިރާއަށް ކާނަލް ނާޒިމް ހޮވިއްޖެ

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔަޑް އަހުމަދު ނާޒިމް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނާޒިމް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު