ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލަންކާގައި މިއަދު ހެނދުނު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ މައި އެއާޕޯޓު، ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ލަންކާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެއާޕޯޓުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކުރެވިފައެވެ.

އަދި އެއާޕޯޓުން ވަނީ ޗެކިންގްއަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުން، ފްލައިޓް ފުރުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ޗެކިންވުމަށް އައުމަށް އެދިފައެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ބައެއް ޗާޗްތަކަށާއި ކޮޅުނބުގެ ފަސް ތަރީގެ ހޮޓެލްތަކަކަށެވެ.

އެގޮތުން ކޮޅުނބުގެ މަޝްހޫރު ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލް، ސިނަމަން ގްރޭންޑް، އަދި ކިންގްސްބަރީގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ. މި ތިން ހޮޓަލަކީވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ގޮސްއުޅޭ ދެތަނެވެ.

މި ހަމަލާތައް ދިނީ، ޗާޗްތަކުގައި އީސްޓަރ ސަންޑޭގެ ސާރވިސް ކުރިއަށް ދަނިކޮށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު