އައްސޭރި ޖަލުން ފިލި ގައިދީއަކު އަނބުރާ ހޯދައިފި

- 3 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ އައްސޭރި ޖަލުން ފިލި ގައިދީއަކު އަނބުރާ ހޯދައި، ޖަލަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 22:08ހާއިރު އެ ގައިދީ ފިލިކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބުނުކަމަށެވެ.

އެއާއި އެކު ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަންސް ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ، ރޭ 22:13 ހާއިރު ހިންމަފުށިން ކަމަށެވެ. އެމީހާ ޖަލުން ފިލިގޮތް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު