ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ނަޝީދު ތިމާވެށީގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

- 4 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެހެން ބޭފުޅަކު އިސްވެ ހުންނަވައި ތިމާވެށީގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަމުގައި އުފެއްދި މި ޖަމްއިއްޔާގެ މަގްސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދައި، ފަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މި ޖަމްއިއްޔާގެ މުއައްސިސުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ގ. އަނޫރާނީ، މަރިޔަމް ރާހިލް ނަސީމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިދާރާއަކަށް ގ.ކެނެރީގެ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު