ADS BY VOICE

"ދަވާލައިފި" މި ނަމުގައި އިދިކޮޅުން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ!

- 6 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން "ދަވާލައިފި" މި ނަމުގައި ހާއްސަ އެއްވުމަށް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެ ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރެލީއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އެ އެއްވުން އޮޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކަަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މި ރެލީއަށް މިއޮތީ ނަން ކިޔާފައި" ޝުޖާއު ވިދާޅޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރެލީގައި ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ "ދަވާލައިިފި" އިދިކޮޅުގެ ރެލީއަށް ކިޔަން ޖެހުނީ މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި 30 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓުން ކުރި ހަރަދުތައް ސާފުކޮށް ނުދޭތީ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުވެސް އެއްވުމެއް ބޭއްވިއެެވެ. އެ އެއްވުމަށް ދިން ނަމަކީ "ކޮބާ ނުވިއެއްނު"އެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު