ADS BY VOICE

އަގުބޮޑު އިނާމުތަކާއި އެކު އުރީދޫން ސުވާލުފޮށި މުބާރާތް ފަށައިފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސުވާލު ފޮށީގެ ނަމުގައި، އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ކުޅޭ ފޯރިގަދަ ސުވާލު މުބާރާތެއް އުރީދޫ އިން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މި މުބާރާތް ކުޅެ، އެންމެ މޮޅު ސްކޯ ހޯއްދަވާ ބައިވެރިންނަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ސްމާޓް ފޯނު އަދި ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ބަޑްސް ހިމެނޭ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށައަޅާފައެވެ.

ސުވާލު ފޮށި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންގެ އަމާޒަކަށްވާނީ، އެކި ލެވެލް ތަކަށް ބެހިފައިވާ މި ސުވާލު މުބާރާތުގައި އަހާލެވޭ ތަފާތު ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅުކޮށް، ކުއިޒުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ހަތަރު ހަފްތާގެ މި ސުވާލު މުބާރާތުގައި “GO” ޖެއްސެވުމަށް ފަހު 4646 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުމުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ސުވާލު ފޮށި ކުއިޒްގައި ބައިވެރިވެ، ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ލީޑަރބޯޑުގައި އެންމެ ކުރި ހޯދާފައިވާ ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 10، ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެމް 20 އާއި ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ބަޑްސް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު