7ފެބްރުއަރީގެ ވާހަކަ އަލުން ދައްކައިފިނަމަ ގައުމު ހަލަބޮލިވާާނެ: އިމްރާން

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އަލުން ދައްކައިފިނަމަ ގައުމު ހަލަބޮލިވުން ނޫން އެހެންކަމެއް ނުވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޝައިޚް އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 7 ފެބްރުއަރީގެ ވާހަކަ މިއަދު އަލުން ދައްކައިިފިނަމަ ގައުމު ހަލަބޮލިވެ، މަސްލަހަތު ގެއްލުން ފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގައުމު އެއްބައިވަންތަ ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހަށް އެނބުރި ގޮސް އެ ދުވަހުގެ ފަސްތައް ނަގާކޮނެ ހަދައިގެން ގައުމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެގެން ދިޔުމަކީ އެކަކުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ ހަތެއް ފެބްރުއަރީއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ކުރެވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މަގާމު ދަށްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ފާހަަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވަނީ މި ފިޔަވަަޅުތަކަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ފިޔަވަޅުތައް ނޫންކަމުގައިިވިޔަސް، އެއީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު