ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަން މާލެ-ޓްރިވެންޓަރަމް ޓިކެޓް ހުސްވެއްޖެ

- 2 weeks ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

މޯލްޑިވިއަންގެ މާލެ- ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ޓިކެޓް ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހުސްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެގޮތުން ނޮވެންބަރު 15 އިން 29 އަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޓިކެޓެއްވަނީ ބުކްކުރެވިފައެވެ.

ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތަކުން "ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ދުވަސްކޮޅަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ހުސްވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރުން ފުރުވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނަގާފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާ ޓީޗަރުން ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ފުރާކަމަށާއި މިގޮތައް މިހާ ކުރިން ޓިކެޓް ހުސްވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ސްކޫލް ބަންދާއިއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާ އަދި ޗުއްޓީއަށް އިންޑިއާއަށް ދަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާ ކުރިން ޓިކެޓްތައް ބުކް ކުރެވުމުން މި ދުވަސްވަރު ޓިކެޓް ގަންނަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ އެއާލައިންތަކުން ބޮޑު އަގުގައިކަމަށް ޓިކެޓް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި މައްސަލާގައި މޯލްޑިވިއަންއިން ވަކި އެއްޗެއްކޭ ވިދާޅުވެފައިނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު