ނޭމާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެޕް ބާޓޮމެއޯ ބުނެފި

- 4 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާ ޓްރާންސްފާގައި މާކެޓްގައި ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޭމާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެޕް ބާޓޮމެއޯ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ނިމިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ބާސެލޯނާ ވަނީ ނޭމާ އެ ކްލަބަށް ގެންދިޔުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 222 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންސްފާ ފީއަކަށް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގަ ހުރި އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ޕީއެސްޖީގައި އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް 34 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު މުބާރާތްތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އޮފިޝަލް ޓީވީ ޗެނަލްއަައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ބުނީ މި ސީޒަނަށް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ހާމަކުރި ގޮތުގައި ނިމިދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ނޭމާ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ކުރީ އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވުމުން ކަމަށައި އެއީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ.

ނޭމާ ހޯދުމުގައި ނާކާމިޔާބުވިނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ފޯވަޑް ގްރިޒްމަންގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު