ADS BY VOICE

އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ގްރަނާޑާ އަތުން ބާސާ ބަލިވެއްޖެ

- 8 months ago 0 - އަމީން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަދި ގްރަނާޑާ ވާދަކުރި މެޗް 2-0 ގްރަނާޑާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ގްރަނާޑާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 2 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ފަސޭހަކަމާއެކު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރި މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާއަށް އެޓީމުގެ އަސްލު މޮޅު ކުޅުން ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.

މެސީ އަދި އުންމީދީ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއަށް މުޅި މެޗުގައިވެސް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ގްރަނާޑާއިން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އެޓީމަށް މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ބާސެލޯނާގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވިދާލް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބޯޅައިގަ އަތްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ނަތީޖާއާއެކު 2-0 ކުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެގެން ދިޔައިރު މިއީ މިދިޔަ 25 އަހަރުތެރޭ އެޓީމް ލީގު ފަށައިގެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގައި ނެރުނު އެންމެ ދަށް ނަތީޖާތަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ފަސް މެޗް ކުޅެގެން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ.

އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ގްރަނާޑާ މި މެޗުން ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމް އޮތީ ޖުމްލަ 10 ޕޮއިންޓާއެކު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ.

އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި ސެލްޓަވީގޯ ވާދަކުރި މެޗް 0-0 ކުން އެއްވަރުވެ އެޓްލެޓިކޯއަށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެޓީމަކަށް ނުހިފުނެވެ. 

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު