ADS BY VOICE

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި އިތުރަށް ބާރު ކޮށްފިއްޔާ ވެއްޓޭނީ ނުއަތައް: މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް

- 8 months ago 3

ސަރުކާގެ ދުވެލި އިތުރަށް ބާރުކޮށްފިނަމަ ދެެން އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޓޭނީ ނުއަތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިޤްތިސާދީ މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ދުވެލި ބާރުވީ އިންތިހާބަށްޓަކައި ފަހު ދެއަހަރުގައި ކަމަށާއި އިންފްރާސްޓަކްޗާގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ބޮޑު އަގުގައި ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެލި ބާރުވެގެން ދިޔަކަމަށް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ރައީސް ޔާމިންވެސް 2013 އަދި 2014 ވަނައަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އަށްވުރެން މާ ބޮޑަށް ސުލޯ އަދި ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތާކާއި، އެވޯޑް ކުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް 30 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އަވަސް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ކަންކުރާނީ ރަނގަޅު ޕްލޭން އާއި އެކުގައެވެ.

0%

100%

0%

3 ކޮމެންޓް

ގޯހެއްނޫން

ފެނަށް ދެރަ ލަކުޑި އޮޑިއެއްތާ؟؟؟؟؟

ހަބަރު