ADS BY VOICE

ޖީއެފްސީ: ދެވަނަ ބުރުގެ ހުރިހާ މެޗެއް މިރޭ ކުޅެނީ

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ހުރިހާ މެޗެއް މިރޭ ކުޅޭގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

ފާހަަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗު ވަނީ މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މި މުބާރާތުގެ މެޗުތަކެއް ވަނީ ވިއްސާރައިގެ ސަަބަބުން ކެންސަލްކުރެވިފައެވެ.

މި މުބާާރާާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް، މިރޭ އަށަކުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 65،000 ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދޭނީ 25،000 ރުފިޔާ އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު