ADS BY VOICE

އިނގުރައިދޫގެ ޒުވާން ޓީމުން ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ހުނަރުވެރި ޓީމްގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެއްް ޓީމަކީ ރ.އިނގުރައިދޫގެ ޓީމެވެ. ޒުވާން ޓީމަކުން ނުކުމެ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާއި އެކު، އެތަކެއް ބަޔެއްގެ ހިތްތައް ފަތަަހަކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިރޭގެ މެޗުގައި އެޓީމް ވަނީ އޭދަފުށީގެ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެފައެވެ. 5-4ގެ ނަތީޖާއަކުން އެ ޓީމް ބަލިވިއިރު، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މުބާރާތުގެ މިހާ ހިސާބަށް އިނގުރައިދޫގެ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވުމެއް ނެތިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ އެޓީމުން ވާދަކުރި އޭދަފުށީ ޓީމާއިވެސް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

ފުޓްސަލްގެ މައިދާނުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ރަން ވަަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިނގުރައިދޫގެ ޓީމުން ބުނާގޮތުގައި އެ ޓީމް މިހާ ހިސާބަށް އާދެވިފައިވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންވެސް ދެއްކި ހިތްވަރުންނެވެ. އެގޮތުން އިނގުރައިދޫން ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މުޅި ދަނޑު ގުގުމާލާފަދަ ފޯރީގައި ތަރުހީބު ދީފައެވެ. 

މިފަހަރުގެ އިނގުރައިދޫ ޓީމުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިޔާކަމަށް ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރަމުންދަނީ އަލީ ހާފިޒް (ހާއްޕެ) އެވެ. ހާއްޕެ ވަނީ މެޗުތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، މޭން އޮފް ދަ މެޗްކަންވެސް ހާޞިލްކޮށްފައެވެ.

މިއަަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާރ ފައިނަލުން ވަކިވާން ޖެހުނަސް، ދެން އަންނަ މުބާރާތެއްގައި އެ ޓީމުގެ ފޯރިއާއި ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެކަމަށް ކުޅުންތެރިން ބުނެއެވެ. މި ޒުވާން ޓީމުން ހަމަގައިމުވެސް ވަނީ އެތައް ބަޔަކު އުފަލުން ހެއްވާލާފައެވެ.

93%

0%

6%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު