ADS BY VOICE

ސެލްޓަ ދެ ވީގޯގެ ޖާޒީން ދިވެހިރާއްޖެ މާކެޓްކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްޕެއިންގެ ލަލީގާގައި ކުޅެމުންދާ ސެލްޓާ ދެ ވީގޯގެ ޖާޒީ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން އެ ކްލަބްގެ ޖާޒީގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް އަހަރަކު 90،000 ޑޮލަރުގެ އަގެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކްލަބްގެ ސްޓޭޑިއަމާއި އެހެނިހެން މެޓީރިއަލްތަކުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ސްޕެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެބޭފުޅާގެ އަރިހުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައްސަދު އަލީވެސް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސެލްޓަ ވީގޯ ކްލަބްގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ސެލްޓާ ދެ ވީގޯ މިވަގުތު އޮތީ ލަ ލީގާގެ ތާވަލްގެ 18ވަނައިގައެވެ. މި ޓީމު ސްޕޮންސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު