ADS BY VOICE

މީގެކުރިން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ގޮތަކަށް: ނަޝީދު

- 7 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

މީގެކުރިން ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ގޮތަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުން ކަމުން ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުން އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަސްރަސްކަލުންނަށްވުރެ ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަން ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓު ދިގުކޮށް އޮތް ހަޟާރަތެއް އޮތް ގައުމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މެދުނުކެނޑި 1000 އަހަރު ފަނޑިޔާރުކަން ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓާއި ވަކި ކުރި މީހުންގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް އެބައޮތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

''ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްފައި ވަނީ ރަދުން ބާލައި އޮޑި ބަނޑު ފިލާ ދަށު ލައިގެން، ކަފަ ބަނދެ އަންދާފައި ވެސް ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައި އެބަހުރި. ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބުކޮށް، އެއް ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރީ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން. އަނެއް ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލަކުން އޮޅިގެން.'' ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަހަރު ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުން ވަރަށް ތަފާތުވާނެއެވެ. 

އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ފެނިގެން ދާނީ ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކި ކުރެވިގެންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް 22 ދުވަސްވަންދެން ގިރިފުށީގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ސަބަބަކަށް ވީ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން ކަމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު