ADS BY VOICE

މެޑަމް ފާތުންގެ އަސުރުމާ ޖޭޕީއަށް!

- 6 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މެޑަމް ފާތުން) ގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ގެންގުޅުއްވި ''އަސުރުމާ'' ގްރޫޕު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ގުޅިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރުތައް ލިބިވަޑައިގެން އުޅުއްވި އިރު، އެކަމަނާ ގެންދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަސުރުމާގެ ނަމުގައި މީސް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ގުރޫޕެއް އުފައްދައިގެންނެވެ.

އަސުރުމާގެ ޓީމްގައި ލީޑް ކުރެއްވުމުގައި އޭރުގެ މިފްކޯގެ އެމްޑީ އަދްލީއާއެކު މިފަހުން އިސްތިއުފާދިން ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ސޮފްވާން، ކުރީގެ ޗެނަލް13 ޕްރެޒެންޓަރ ހަސަން ޣައްސާނާއި ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ހިމެނެއެވެ.

ބޮޑެތި މުސާރަދީގެން ގެންގުޅުނު އެގްރޫޕުގެ މަސައްކަތަށް ވަނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބު ވި ހިސާބުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އެ ވެރިކަން ނިމުމުގެ ކުރިން ނިކުމެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތުމުން އެކިކުލަކުލައިން އޭރު އަސުރަށް ފޮޅި ފަރިވި އަސުރުމާ މޯޅިވެ މަލުގެ ވަސް އެއްކޮށް ފިލައި ދިޔައީއެވެ.

މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ފެންބޮޑުތަނަށް މަސް ދުވާ އުސޫލުން، މެޑަމް ފާތުންނަށް އަސުރުމާ ފޮޅުވައިދިން ގުރޫޕުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މޫނު މަތި ރީތި ކުރުމަށް އެކި ނަންނަމުގައި ޕޭޖްތަކާއި، އޮންލައިން ނޫސްތައް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކުރިފަދައިން ކުރަންފަށައިފިއެވެ.


މެޑަމް ފާތުންނަށް އަސުރުމާ ފޮޅުވައިދޭން އިސްކޮށް އުޅުނު އިސްމާއީލް ސޮފްވާނާއި ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ވެސް މިއަދު ފެންނަނީ އެހެން މަހުޖަނެއްގެ ފަސް ފަހަތުން އުޅޭ މަންޒަރެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

މެޑަމް ފާތުންގެ ނުފޫޒާއެކު ކޮރަޕްޝަންގެ އެކި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މި ފަރާތްތައް ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޖޭޕީއަށް ގުޅި މިހާރު ސަރުކާރަށް ގޮންޖަހައި، އުދަގޫކުރުމުގެ ކަންކަން އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އިތުރުން އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

72%

18%

9%

2 ކޮމެންޓް

ދެން އެންމެ ދެކޭހިތްވަނީ "ޕީޕީއެމްގެ ފިނިފެންމާ" އަނެއްކާވެސް ޖޭޕީގެ ބަގީޗާގަ ފޮޅޭތަން.

ދޮގު ހަބަރު ނުފަތުރާ

ހަބަރު