ADS BY IAC

ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ވޭނެއްގައި ވަދެގަތް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ހެޑްކުއާޓާޒް ހުންނަ ބަންޑާރަކޮއްޓަށް ހުއްދަނެތި ވަތް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ 18 ނޮވެމްބަރު 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ، 21:00 ހާއިރު ބަންޑާރަކޮށި މައި ގޭޓުން ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގައި "ސީ ----" ބޯޑު ޖަހާފައިވާ ވޭންއެއް ވަނުމާއެކު ވަނީ ހުއްޓުވާފައިކަމަށެވެ.

 މި ވޭން ހުއްޓުވައި ޗެކު ކުރި އިރު ވޭން، ދުއްވަން އިނީ ބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްކަމަށާއި މި ވޭންގައި އިތުރު މީހަކު ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.

"މިއަދުގެ މާހައުލުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، މިކަން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނދުމަކޮށް އަރުވަމެވެ"، ބަޔާން ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު