ADS BY VOICE

ރ.މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިނުލާ!

- 6 months ago 2 - ރިމާހް އިސާ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރ.މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ވާދަ ނުކުރާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެރަށުގައި ހިންގާ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމުގައިވާ "މީދޫ ޓައިމްސް" އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރު، އެޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށައެޅިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާ، އަދި މީދޫގައި އޮންނަ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ އިސް މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް އެ ނޫހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަދު އެޕާޓީން އާންމުކުރި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައިވެސް މީދޫގެ ފަރާތެއް ނެތްކަން ފާހަަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1،364 ފޯމް ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވާނީ 10ޖެނުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ. އަދި 13ޖެނުއަރީގައި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވިގެންދާއިރު، 15 ޖެނުއަރީގައި އެންމެ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓް އާންމުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިހާރުވެސް އެޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުން ދަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީތަކަކީ ވާދަވެރި އަދި ގިނަބަޔަކު އެކަމެއް ގާތުން ބަލާ ކަަމަކަށްވުމުން ވޮއިސްއިން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކަވަރޭޖްގެ އިތުރުން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޚަބަރުތައްވެސް ވޮއިސް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ވޮއިސް މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާނަަމަ ވޮއިސްގެ ހޮޓްލައިން 9956888 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ މި ނޫހުގެ އީމެއިލްކަމުގައިވާ info@voice.mv އަށް މެއިލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ވޮއިސްގެ ޓީމުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޚަބަރުތައްވެސް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ހަބަރުގަ އެބައޮތް އެމްޑީޕީ ގޮތްޕެއް ތިރަށުގަ އޮންނަ ވާހަކަ. އެމީހުންވެސް ކުރިމަތިނުލާ؟ ދެން ކީއްކުރަން ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިގެން އުޅޭބައެއް؟ ލާރިކޮޅުކާލަންދޯ؟

ހަބަރު