ADS BY VOICE

މިއަހަރަކީ ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއަށް އުފާވެެރި އަހަރެއް: ސަފީރު

- 6 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

މި ފެށުނު 2020ވަނަ އަހަރަކީ ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފާވެރި އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޝަންގ ލިޝޮންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޗައިނާގެ ސަފީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ބަލާލާއިރު، މިއަަހަރަކީ ދެގައުމަށްވެސް އުފާވެރި އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ތަމްރީން ހޯދުމާއި، އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަފީރު ޝަންގ ލިޝޮންގ ވަނީ މިކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި، ދިވެހިންގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު