ADS BY VOICE

ވަގުތު ނޫސްވެރިއަކަށް ފުލުހެއް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހިނގަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި ކުރިން އެރަށުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު "ވަގުތު"ގައި ގެނެސްދޭތީ "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

"ވަގުތު" ނޫހުން ބުނީ ނޫސްވެރިޔާގެ ބައްޕަޔަށް މީހަކު ފޯނުން ގުޅައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްކަމަށްވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިޔާގެ ބައްޕަ އަށް ގުޅާފައި ނޫސްވެރިޔާ ގަޔަށް "ވަޅި ޖަހާ" މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން "ވަގުތު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅަން ނިންމާފައެވެ. އަދި "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި އިންޒާރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވަގުތު އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިޔާގެ ބައްޕައަށް ގުޅައި، ނޫސްވެރިޔާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ ފުލުހެއް ކަމަށެވެ. އެމައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު